Nuttige Info

nuttige informatie

Op www.deverloskundige.nl vind je veel informatie voor als je een kinderwens hebt, zwanger bent, moet bevallen of net bevallen bent.

Op www.deverloskundige.nl/folders vind je informatiefolders over diverse onderwerpen in verschillende talen. Neem eens een kijkje!

Informatie over Zwangerschapscursussen vind je hier.

Wat je in huis moet hebben voor je bevalt vind je hier.

 

Heb je nog spullen over van je kraampakket, dan kun je deze inleveren bij Stichting Baby Hope. Zo maak je er andere mensen blij mee! Kijk maar eens op www.stichtingbabyhope.org

  

Registratie van verloskundige gegevens

 

In Nederland doen de meeste verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen mee aan de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR). Dit is een landelijke databank waarin de zorgverleners de verloskundige resultaten van hun cliënten anoniem opslaan. Het doel hiervan is onder andere om iedere praktijk te voorzien van een rapport voor het jaarverslag, om praktijk resultaten te kunnen vergelijken met die van collega’s en om landelijk (statistisch) onderzoek te kunnen doen. Het onderzoek dat wordt verricht met LVR gegevens uit de eerste lijn is vooral gericht op verloskundige uitkomsten zoals verwijzingen naar de gynaecoloog, de plaats en manier van bevallen en gegevens van de baby. Deze verloskundige praktijk is deelnemer van de LVR. Concreet betekent dat voor u, dat alle gegevens anoniem in de LVR worden opgeslagen. U en uw baby zijn dus niet als persoon te herleiden.

 

Onze verloskundige praktijk doet ook mee met wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de opleiding voor verloskundigen in Maastricht, de Academie Verloskunde (AVM). VeCaS is de databank van de AVM waarin vijfentwintig verloskundige praktijken, verdeeld over heel Nederland, hun cliëntgegevens anoniem opslaan. Ook hierin zijn u en uw baby niet als persoon te herleiden.

 

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met VeCaS data is vooral gericht op het verloop van de zwangerschap, de baring en het kraambed. De eerste vragen die de AVM met deze data hoopt te beantwoorden zijn:

-       ‘Wat is het verloop van de bloeddruk van zwangeren in de eerste lijn?’

-       ‘ Wat is de gemiddelde stijging van het gewicht (gewichtstoename) in de zwangerschap?’

Onderzoek met gegevens uit het eerstelijns verloskundig dossier kunnen worden gebruikt voor uitbreiding van kennis op het gebied van het ‘normale’ verloop van de zwangerschap, bevalling en kraambed. Deze kennis kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van de eerstelijns verloskundige zorg.

 

Mocht u bezwaar hebben tegen het deelnemen aan een van deze registraties, geeft u dit dan aan.

 

Ellen Hesselink

Irma Hoekstra

Jeannette Tiehuis

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het VeCaS project is bij MEC Maastricht behandeld onder MEC-nr. 09-4-061.

Het VeCaS project is bij College Bescherming Persoonsgegevens ingeschreven onder m1489634.

 

Vragen over het VeCaS project kunt u per mail stellen aan

Ina Bastiaans This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hennie Wijnen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vakgroep Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht.