Enquête

 

Wij, verloskundigen uit praktijk Tubbergen-Almelo hebben u begeleid tijdens uw zwangerschap, bevalling en/of kraambed.

Wij willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De mening van u als cliënt over onze praktijk is hiervoor heel bepalend. Door middel van dit evaluatieformulier willen wij u vragen wat u van de zorgverlening in onze praktijk vond en wat er volgens u verbeterd kan worden.

 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze enquête in wilt vullen. Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van uw tijd.

Wilt u deze vragenlijst in zijn geheel invullen en aan het eind van het kraambed aan de verloskundige meegeven, naar de praktijk sturen of bij de nacontrole inleveren. U kunt zelf kiezen of u de vragen anoniem in wilt vullen of niet.

 

Door hier te klikken opent het enquête formulier.