bevalling / plaats / bellen / verloop

Plaats

Thuis of ziekenhuis?

Als de bevalling plaatsvindt tussen 37 en 42 weken heb je de keuze of je thuis, in het ZGT Almelo of het ziekenhuis te Hardenberg wilt bevallen.
Het belangrijkste argument om de plaats van bevallen te kiezen is daar waar jullie het meest op je gemak zijn. Afhankelijk van je ziektekostenverzekering kan er een eigen bijdrage gelden voor een poliklinische bevalling.
Misschien denk je dat poliklinisch veiliger is dan thuis. Onze begeleiding is in het ziekenhuis echter niet anders dan thuis. De gynaecoloog en /of kinderarts staan niet altijd stand-by.
Het eerste deel van de poliklinische bevalling is hetzelfde als dat van de thuisbevalling. Wij komen eerst thuis langs om te kijken hoever de ontsluiting is en bepalen in overleg met jullie het moment van vertrek naar het ziekenhuis. Wij bellen dan de verloskamer zodat de verpleegkundige jullie kan ontvangen.
Bij een thuisbevalling bellen wij de kraamzorg die ons assisteert tijdens de bevalling. Met betrekking tot het gewicht is het van belang te melden dat je thuis boven mag bevallen mits je gewicht ten tijde van de bevalling lager is dan 100 kg. Indien je zwaarder bent dan 100 kg moet je, als je thuis wilt bevallen, beneden bevallen
Tijdens het laatste deel van de ontsluitingsfase blijven we bij je om de bevalling verder te begeleiden.

Als er tijdens een thuis- of poliklinische bevalling complicaties optreden, verwijzen wij je door naar de gynaecoloog.